باسمه تعالی

مشخصات گروههای اموزشی مقطع راهنمایی منطقه میانکوه درسال تحصیلی 91-90

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

ادرس وتلفن محل کار

تلفن همراه

1

سمیه ابراهیمی

ریاضیات

زینبیه سرخون

09132845572

2

معصومه داودزاده

حرفه وفن

دین ودانش گندمکار کوثر

09132857946

3

معصومه داودزاده

علوم تجربی

دین ودانش گندمکار کوثر

09132857946

4

معصومه طالب پور

ادبیات فارسی

دین ودانش گندمکار کوثر

09133824800

5

معصومه درعلی

تربیت بدنی

هاجر دهکهنه

09135103109

6

گل یاس اقایی

علوم اجتمایی

زینبیه سرخون

09131854556

7

عباس کریمی

معارف

رهبر رفن

09133855428

8

مصطفی ملایی

پرورشی

ازادگان کنمی

09132820500

9

قدرت الله اسدی

زبان انگلیسی

رهبر رفن

09131851651

 

/ 0 نظر / 8 بازدید