24/3/91

1915 /  407

 

 

*تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی   *

 

به :اداره کل آموزش و پرورش استان

از :اداره آموزش و پرورش منطقه میانکوه

موضوع:اعلام زمان و مکان سازماندهی منطقه

 

        با سلام

احتراما" پیرو نامه های  شماره431/406 مورخ 24/1/91 و 537/407 مورخ 31/1/91 این اداره مبنی بر تکمیل و ارسال فرم های سازماندهی داخلی نیروهای دوره متوسطه اول(راهنمایی)و  متوسطه نظری و کاردانش  منطقه در سال تحصیلی 92-91 ،جدول زمانبندی سازماندهی  دوره های مذکور جهت اطلاع به شرح زیر حضورتان ارسال می کردد.

 

ردیف

تاریخ سازماندهی

روز

مکان

جنسیت و دوره

1

24/4/91

شنبه

سالن ورزشی اداره

کلیه برادران دوره متوسطه اول(راهنمایی)

2

25/4/91

یک شنبه

سالن ورزشی اداره

کلیه خواهران دوره متوسطه اول(راهنمایی)

3

27/4/91

سه شنبه

سالن ورزشی اداره

کلیه برادران دوره متوسطه نظری و کاردانش

4

28/4/91

چهارشنبه

سالن ورزشی اداره

کلیه خواهران دوره متوسطه نظری و کاردانش

 

     تذکر:

  1. شرکت و حضور کلیه نیروها در سازماندهی الزامی بوده وهمکاران موظف بوده شخصا" جهت دریافت ابلاغ مراجعه نماینددرغیر این صورت لازم است وکالت نامه کتبی جهت تعیین محل خدمت خویش  تحویل همکاران دیگر یا بستگان درجه یک  نموده با شند .
  2. چنانچه همکاری در موعد مقرر در سازماندهی  شرکت ننماید با تصمیم و نظر شورای سازماندهی  با توجه به امتیاز ، محل خدمت  وی تعیین وحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت .
  3. مدیران محترم موظفند که مفاد بخشنامه مذکور را به اطلاع کلیه همکاران  شاغل در سال تحصیلی 91-90،مامورین به تحصیل، و  (  مشمولین مرخصی  استعلاجی یا مرخصی بدون حقوق ، و... ) برسانند  .
  4. دبیرانی که درسال گذشته مجری طرح آموزش مبتنی بر رویکرد  فرهنگی-تربیتی در مدارس راهنمایی  بوده اند  طبق نامه شماره 10701/406 مورخ 8/3/91 اداره کل الزاما در همان  مدارس سازماندهی خواهند شد.

        رونوشت:

           مجتمع های آموزشی وپرورشی وکلیه مدارس وهنرستانهای عادی وشبانه روزی منطقه

            ادارت آموزش و پرورش مناطق و نواحی 17 گانه استان

            کلیه واحد های اداری منطقه

عزت الله علیاری

رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه میانکوه

 

/ 0 نظر / 17 بازدید