باسمه تعالی

برنامه سالانه سر گروههای رشته های تحصیلی مقطع راهنمایی

اداره آموزش وپرورش منطقه میانکوه در سال تحصیلی 91-90

ماه

هفته

موضوع طرح /برنامه

 

مهر

اول

معارفه سرگروهها واشنایی باشرح وظایف وحیطه عملکرد

دوم

بحث وتبادل نظر در مورد راهکارهای اجرایی سرگروههای اموزشی

سوم

بحث وتبادل نظر در مورد مفادتوافق نامه سرگروههای اموزشی وامضاء ان

جهارم

تدوین طرح وبرنامه های اجرایی طول سال تحصیلی

 

آبان

اول

جلسه جلسه با کارشنایان اموزش وگروههای اموزشی اداره پیرامون ثبت فرایند اموزش

دوم

تعیین بودجه بندی پیشنهادی وارسال به مدارس منطقه

سوم

اموزش وبلاگ نویسی

چهارم

مجمع عمومی دبیران مقطع راهمایی منطقه

 

آذر

اول

بررسی سوالات خرداد90وبازخورد به مدارس

دوم

بازدید ازمدارس منطقه

سوم

تهیه وارسال مطلب علمی به مدارس منطقه وسازمان

چهارم

بازدید از مدارس منطقه

 

 

دی

اول

تهیه گزارش عملکرد سه ماهه وارسال نمونه سوالات به مدارس منطقه

دوم

فراخوان مسابقه طرح درس نویسی –ارسال مطلب در رابطه با امتحانات

سوم

بازدید از امتحانات مدارس

چهارم

ارسال نامه به مدارس جهت دریافت سوالات وتعیین ملاکهای ارزیابی

 

 

بهمن

اول

بررسی محتوای کتب درسی مرتبط با نیمسال دوم وارسال نتایج به وبلاگ و..

دوم

بازدید از مدارس منطقه

سوم

ارائه مطلب در مورد روش های تدریس

چهارم

بازدید از مدارس منطقه

 

 

اسفند

اول

ارتباط با همکاران وپاسخ به سوالات مطروحه (کتبی وشفاهی )

دوم

تدوین وطراحی مسابقه علمی در سطح منطقه

سوم

برپایی همایش استانی گروهها بصورت متمرکز در منطقه

چهارم

بازدید از مدارس منطقه

 

 

فروردین

اول

تعطیلات نوروزی

دوم

تعطیلات نوروزی

سوم

تدوین وارسال گزارش عملکرد سه ماهه دوم به سازمان ووبلاک گروه

چهارم

بازدید از مدارس منطقه

 

 

اردیبهشت

اول

ارتباط وتبادل اندیشه با سرگروههای استانی –پاسخ به فراخوان علمی مرتبط

دوم

بازدید از مدارس منطقه

سوم

ارسال مطلب علمی در وبلاگ گروه

چهارم

برگزاری اردوها وبازدید از مراکز علمی

 

خرداد

اول

نقد وبررسی عملکرد گروه ونتایج بازدید از مدارس

دوم

بازدید از امتحانات

سوم

تدوین گزارش عملکرد سه ماهه سوم تحصیلی گروه

چهارم

بازبینی اوراق امتحانات نهایی منطقه

 

 

 

 

 

 

 

محمد صفری

کارشناس تکنولوژی وگروههای آموزشی

/ 0 نظر / 6 بازدید