ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٥   کلمات کلیدی:

باسلام واحترام، به استناد نامه شماره 21125/901 مورخ14/5/91 اداره کل مقرر گردیده دوره های ذیل در استان مازنداران (رامسر) برگزار گردد لذا شایسته است با عنایت به موارد زیر همکاران واجد الشرایط حداکثر تا تاریخ 19/5/91 اعلام آمادگی خود را با شماره 03816622493 اعلام نمایند.(به اسامی بعد از تاریخ وق ترتیب اثر داده نخواهد شد)

-حداقل مدرک تحصیلی لیسانس تربیت بدنی

-اولویت با همکارانی که با کارشناسی تربیت بدنی واستان همکاری دارند.

حداقل سن برای دوره های مربیگری 23 سال وحداکثر 40 سال می باشد.

-انتخاب معلمان طرح های توجیهی رشته ی تنیس روی میز و دوومیدانی از افراد متخصص مطلع وآشنا به این رشته ها وبا دارا بودن حداقل مدرک مربیگری درجه 3 باشد.

-برای مربیگری درجه 2 کشتی گذشت 3سال از زمان صدور کارت درجه 3 الزامی است.

-صرفا همکاران رسمی ـآموزش وپرورش می توانند در کلاسهای مذکور شرکت نمایند.

-داشتن آمادگی جسمانی جهت تمرینات عملی دوره الزامیست.

مدارک مورد نیاز

-تصویر آخرین حکم کارگزینی

-ارائه اصل وتصویر کارت مربیگری برای درجه 2 وکارگاههای توجیهی

-تصویر شناسنامه

-تصویر کارت ملی

-3قطعه عکس

-تصویر آخرین مدرک تحصیلی

زمان کلاس های معلمان تربیت بدنی زن از تاریخ 15/6/91تا 22/6/91 در رامسر

زمان کلاس های معلمان تربیت بدنی مرد از تاریخ 22/6/91 تا 29/6/91 در رامسر

همکارانی که در کلاسهای مربیگری و داوری متمرکز کشور تا تیرماه 91 شرکت نموده اند قادر به شرکت در این دوره نمی باشند.

سهمیه معرفی یک نفر در هر رشته می باشد.

در صورت شرایط مساوی برای معرفی شدگان با قید قرعه یک نفر معرفی می شود.

تذکر :معرفی همکاران از مناطق مبنی بر معرفی به کلاس های کشور نیست وحقی ایجاد نمی کند.

کلاس های مذکور منجر به صدور ضمن خدمت نمی گردد.وکارت مربیگری که حائز شرایط قبولی باشند از طرف فدارسیون صادر می شود.

کلاس های مربیگری وکار گاه آموزشی طرح توجیهی معلمان تربیت بدنی زن

-مربیگری درجه 3 ژیمناستیک

-مربیگری درجه 3 اسکواش

-مربیگری درجه 3 تیراندازی(با آمادگی کامل برای تست های ورودی)

-طرح توجیهی رشته تنیس روی میز

- طرح توجیهی رشته دوومیدانی

کلاس های مربیگری وکار گاه آموزشی طرح توجیهی معلمان تربیت بدنی مرد:

--مربیگری درجه 3 ژیمناستیک

-مربیگری درجه 3 اسکواش

-مربیگری درجه 3 تیراندازی(با آمادگی کامل برای تست های ورودی)

-مربیگری درجه 2 کشتی

-طرح توجیهی رشته تنیس روی میز

- طرح توجیهی رشته دوومیدانی

 کارگاه های توجیهی نیز منجر به صدور ضمن خدمت نخواهد شد ودر خصوص صدور کارت نیز از سوی وزارت متبوع اطلاعاتی به استان داده نشده است.

-همکارانی حق شرکت دارند که حداقل 12ساعت تدریس تربیت بدنی موظف درس تربیت بدنی داشته باشند.

-در صورتاخذ وجه برای صدور کارت از طرف فدارسیون پرداخت آن بر عهده همکاران شرکت کننده می باشد.

-با عنایت به اینکه هزینه کلاس (بیتوته ، غذا )از سوی آموزش وپرورش پرداخت می شود همکاران بدون در یافت حق ماموریت و با هزینه شخصی حضور می یابند واین اداره کل صرفا معرفی نامه همکاران را صادر می نمایند.