ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢   کلمات کلیدی:

زنان ؛ قبل از مادر شدن، پری  و بعد از مادر شدن؛ تبدیل به فرشته می شوند .

فرشته ی مهربان و فداکار روزت مبارک